Thursday, 13 August 2009 19:36 Margareta
Print PDF
Ordet Yoga är sanskrit och betyder förening eller enhet. Det är en tusentals år gammal visdomslära om människan som kommit till oss via Indien. Yoga är en disiplin för kroppen och sinnet. Den ger fysisk och psykisk balans. Syftet med den fysiska yogan är att uppnå välmående och hälsa men också skapa eller upprätthålla en balans i kroppen. Genom grundställningarna förbättras kroppens funktioner, alla vitala organ stärks, spänningar och blockeringar i musklerna avlägsnas.

I de flesta övningarna synkroniseras varje kroppsrörelse med medveten andning. Under övningarna hålls ett inre fokus.
Medicinsk yoga (Mediyoga)
Medveten andningsträning, enkla kroppsövningar som modifieras efter deltagarens förmåga. Deltagarna utövar övningar på stol alternativt golv.  Denna form av yoga är utvecklad av delar av Kundalini yogan. Forskning på den medicinska yogan har i ett stort antal studier visat mycket goda resultat, på bl a hjärt-och ryggpatienter. (IMY, Institutet för medicinsk yoga)
Meditation

Vetenskapen har upptäckt att meditation har välgörande effekt på både hjärna och kropp. Olika mätningar gjorda på människor under djup meditation har visat att blodtrycket normaliseras, hjärt -och pulsverksamhetensjunker och stressen minskar. Man har också fått bevisat att kommunikationen mellan hjärnhalvorna fungerar bättre under meditation.

Alla människor kan lära sig meditera. Nybörjare behöver lite hjälp för att hitta en meditationsteknik  som passar bäst. Det finns en mängd olika meditationstekniker, endel med kroppsmedvetande fokus andra med andningsmedvetande fokus.

Yoga-aktuellt


Yoga  i Eskilstuna

med Helhetssyn

Våren 2022

Din Balans
Gränsgatan 22D
Start enligt schema från vecka 5
Dropp in i mån om plats

Måndag

Fredag

Söndag

 

 

9.00-10.15 Mediyoga DinBalans forts.

 

 

10.30-11.45 Mediyoga DinBalans nybörjare

 


17.15-18.30 Hathayoga DinBalans nyb. forts.

18.45-20.00 Mediyoga DinBalans nyb./forts.

Reservation för eventuella ändringar.
Avtal med EKAF och MSE
.......................................................
För info och anmälan

070-3555926

Yogakurser erbjuds  åt  
privatpersoner och åt företag. 
Kan skräddarsys efter önskemål

Helhetssyn har samarbete med Din Balans. www.dinbalans.nu


jagyog_copy


Last Updated on Saturday, 22 January 2022 16:40