Kursen som kan ge dig större livsglädje och mer energi i vardagen. Bli motiverad till en varaktig ändring av ditt kosthåll och livsstil. Du lär dig sambandet mellan mat, hormoner, vikt och en god hälsa. På kursen fokuserar vi på matglädje i stället för förbud och begränsningar. Genom att gå på kurs finns utrymme för frågor som uppstår i vardagen, diskussion och utbyte av erfarenheter med övriga deltagare. 


blad