Vad ska man äta?

Denna enkla fråga har inget enkelt svar. Det finns mycket information och många teorier och flera av dem strider mot varandra. Det finns nog inget system som är det absolut rätta beroende på att alla människor är unika. En viss kost kan vara rätt för dig just nu men kanske inte rätt om ett år. Behovet av olika kosthållning skilljer sig också mellan varje individ. Vi alla ser ungefär likadana ut på utsidan men skiljer oss ändå med ett unikt utseendet för varje individ. Likaså är vi olika biokemiskt och har olika behov när det gäller mat och näring detta också beroende på hur livsstilen ser ut. Kroppen är effektiv och har en stor anpassningsförmåga till en viss gräns. Om kroppen kommer i obalans gör den allt för att komma i balans igen på bekostnad av en viss symtom. Kosten är en stor faktor som påverkar hälsan men inte den enda faktorn för ett friskt liv.

Vi kan inte ens tänka tanken att hälla smutsig bensin i bilens tank. Bilen skulle visa symtom genom att börja "hosta" på en gång. Men vi tror att vi kan stoppa i vilket "skräpbränsle" som helst i vår "kroppstank" utan att det skulle ge någon som helst symtom på ohälsa. Kost är en hälsofaktor som står helt under vår egen kontroll. Det är vi själva som avgör vad vi stoppar i munnen. Det är svårare att kontollera luften vi andas, omgivande buller eller känslomässig påverkan från omgivningen.

Kan vi verkligen kontrollera vad vi äter? Vet vi vad all mat innehåller? Färgämnen , smakförstärkare, syntetiska ämnen är inte ovanligt i den mat som säljs i butikerna. Många av dessa ämnen påverkar kroppens funktioner negativt.  Bland annat kan de störa vårt hormonsystem. Att byta matvanor i syfte att förbättra sin livskvalitet kan vara ett sätt att aktivera kroppens självläkningsförmåga.

Blåbäroval300

Individuella konsultationer

Näringsterapi och kostrådgivning

Kost- livsstilsanalyser

Induviduella konsultationer i:

Eskilstuna - DinBalans

Stockholm - Hötorgets kiropraktik

www.hotorgetskiropraktik.se

Kontakta Helhetssyn

070-355 59 26

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it