rasmusiringDet mentala tillståndet är viktigt för hälsotillståndet. Med lugn och harmoni i sinnet påverkas hälsan positivt. Kost och livsstil påverkar det mentala tillståndet. Vissa ämnen och näring är stressande andra är lugnade. Det är viktigt med näring som ger balans i kroppen.

Stressymtom är en reaktion på en situation som vi inte riktigt klarar av. Det är egentligen viktiga signaler för en frisk kropp. När det verkligen behövs reagerar kroppen med symtomen ”fly och fäkta”. Då med full koncentration på det som sker om det är en fara som hotar. Problemet är när stressymtom visar sig vid fel tillfälle. Varaktiga stressymtom måste åtgärdas innan andra obalanser i kroppen växer.

 


Det är därför viktigt att du lär känna igen tecknen och symtomen på ett tidigt stadium. Att bli medveten hur stress känns för just dig är ett första steg mot bättre liv och hälsa. Det emotionella tillståndet har alltid en inverkan på matsmältning och alla känslor påverkas av och påverkar hormoner i kroppen på olika sätt.

Kroppen är konstruerad så att den klarar väldigt mycket stress under förutsättning att den får återhämta sig med total vila både kroppsligen och mentalt. Det finns många olika återhämtningsverktyg att ta tilll om man har svårt att koppla av t ex. med träning, avslappning och behandling i olika former. Men det är också viktigt att se över sin kost och vilka livsmedel som påverkar det mentala tillståndet och kroppstressen negativt.