Ofta handlar det om att VÅGA göra en förändring. Även om det är en liten förändring så påverkar det vardagen och våra vanor. Vid ändrade vanor är det väldigt lätt att falla tillbaka det gamla. Men om man håller i den nya vanan tar det sju till nio veckor att vänja in den nya rutinen. Tålamod är ledordet.

Många gånger handlar det också om att VÅGA ta ansvar för sin hälsa. Det är i grund och botten jag själv som kan göra det bästa för min kropp. Återigen tålamod.

Ibland blir vi oroliga när kroppen visar olika symtom, till exempel att vi får utslag, värk eller feber, ibland svettas vi, kräks eller drabbas av en otrolig trötthet. Det är som att lära sig ett nytt språk när kroppen talar till oss. Vad säger kroppen?

För att tyda kroppens signaler behöver vi kunskap om hur den fungerar. Troligtvis har naturmänniskor förtfarande kvar den naturliga instinkten att tyda kroppens språk. Kunskap som vi i västvärlden har tappat mer och mer. Vi förlitar oss mer på vetenskapen även fast den inte har svar på allt. Vetenskapen är en viktigt del som inte är att förglömma. En vision är att den "nya" vetenskapen och flera tusen år gammal kunskap ska kunna samverka för att hälsa och friskvård ska bli optimalt. Vetenskap och gammal beprövad kunskap ska gå hand i hand.

Den egna kroppen är den bästa läkaren. Första steget för tillfrisknande är att stödja kroppens egna självläkning. Det kan kännas tryggt att göra det under rådgivning från en kunnig läkare. Det är viktigt att först lyssna på kroppens signaler. Kroppen har en inbyggd intelligens som hand om de flesta beslut om hur kroppen ska fungera utan att vi behöver bry oss om det. Kroppen fördelar näringsämnen ut till cellerna och tar hand om gamla rester och toxiner. Den förstör eller gör sig av med dem. Kroppen gör detta under de förutsättningar som vi ger den.

robinhoppigen

VÅGA ta språnget mot en bättre hälsaAlla organ i kroppen samverkar och kommunicerar med varandra och med alla celler i kroppen med hjälp av hormoner, peptider och olika signalsubstans. Den reglerar och balanserar upp i form av utsöndring eller upptag av ämnen som ger olika effekter så att det hela tiden är "lagom" i kroppen. Vad som är "lagom" skiljer sig för varje individ. När kroppen visar symtom på obalans bör vi ta den på allvar.

Med enkla åtgärder kan kroppen för det mesta snabbt komma i balans igen. När kroppen signalerar trötthet så behövs vila. Kroppen klara oftast av mycket stress under förutsättning att den får återhämta sig.

En enkel funktion är att  kunna andas på rätt sätt.  Vi andas oftast utan att tänka på det. Funktionen går också att påverka med viljan genom att till exempel djupandas eller hålla andan en kort stund. Om vi var tvunga att fokusera på andningen jämt skulle vi inte kunna göra något annat.